KOHTI PUHTAAMPAA LIIKENNETTÄ ETELÄ-KARJALASSA!

Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa -seminaari järjestettiin 30.1.2017

Kohti puhtaampaa liikennettä Etelä-Karjalassa

Kutsuseminaarin avasi Etelä-Karjalan liiton aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, joka kertoi alueen saavutuksista ja suunnitelmista. Suhteellisen harvaan asutussa maakunnassa joukkoliikenteen kustannustehokas järjestäminen on kohtuullisen vaikeaa ”joukkoliikennettä on vaikea järjestää ilman joukkoja”. Maakunnan erilaiset julkiset ja yksityiset toimijat, sekä asukkaat nojaavat arkisessa liikkumisessaan myös tulevaisuudessa yksityisautoihin. Lisäksi tavaraliikennettä joudutaan jatkossakin hoitamaan kumipyörillä.

Seminaariin oli kokoontunut runsaslukuinen joukko puhtaasta liikenteestä kiinnostuneita kuulijoita.

Tilaisuuteen oli kutsuttu maakunnan erilaisia yksityisiä ja julkisia tahoja, jotka päättävät toiminnassaan liikenneratkaisuista ja esimerkiksi ajoneuvohankinnoista. Samaan tilaisuuteen oli tuotu valtiovallan terveiset ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen toimesta. Hallitus on asettanut tavoitteeksi saada Suomen teille 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030. Lisäksi valtiovalta tukee uusia biojalostamoja, joissa luodaan metsäpohjaisia uusia polttoaineita. Liikenteen ja energiajärjestelmän uudistumisen mahdollisuuksia avasi VTT:n johtava tutkija Pasi Vainikka, joka on mukana tulevaisuuden energiaratkaisuja kehittävässä TEKESin rahoittamassa ”Neo-Carbon Energy” hankkeessa yhdessä Lappeenrannan yliopiston ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen keskuksen kanssa. Autoalan näkemystä toi ALD Automotiven Samuli Suominen, joka muistutti vähäpäästöisyyden ja kustannustehokkuuden kohtaavan jo nykyisellään monissa työsuhdeautoissa.

Iltapäivän alustuksista vastasivat eri käyttövoimien edustajat. Esillä olivat sähköautoilu (Imatran Seudun Sähkö), kaasuautoilu (Gasum), uusiutuvan dieselpolttoaineen valmistus (UPM Biofuels Lappeenrannan biojalostamo), sekä vetyautoilu (Woikoski). Seminaaripaikan ulkopuolella oli mahdollisuus tutustua vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkeviin autoihin myös lähemmin. Punaisena lankana kulki ajatus siitä, että eri vaihtoehdot täydentävät toisiaan ja sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yhteisenä haasteena on saada puhtaan liikenteen vaihtoehtoja laajemmin tunnetuksi. Tätä tehtävää oli osaltaan toteuttamassa myös tämä AIKO Green Lappeenranta-Imatra hankkeen (Wirma Lappeenranta ja KEHY) puitteissa järjestetty tilaisuus. Varsin informatiivinen päivä päättyi yleisökysymyksiin ja päivän aikana nousseisiin ajatuksiin palaava paneeli, jossa oli alustajien ohella mukana kansanedustaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra.

Päivän päätteeksi seminaariosallistujat olivat valtaosaltaan sitä mieltä, että Etelä-Karjala saavuttaa puhtaan liikenteen osalta vähintään oman osuutensa Suomen tavoitteista. Konkreettisia ratkaisuja tämän eteen tehdään jo.

Lisätietoja:

Innovaatioasiantuntija Laura Peuhkuri, Imatran Seudun Kehitysyhtiö, laura.peuhkuri(at)kehy.fi

Seminaarin tarjosi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO Lappeenranta-Imatra -hanke